مداحی شب دهم محرم ۹۹ مدرسه فیضیه

مراســم عـــزادارى شــب دهم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? شعر خوانی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? سینه زنی: حاج عباس حیدرزاده

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *