مداحی شب پنجم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_پنجم _محرم
هیأت ثارالله قم
با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی
پنجشـــــــــنبه ۲۲ شهـــــــــــــــریور

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شعرخوانی استاد موحدیان

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شعرخوانی عباس توفیقی

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه حاج عباس حیدرزاده

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. زمینه حاج عباس حیدرزاده

 

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور اول حاج رضا ایزدی

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور ۲ حاج رضا ایزدی

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. واحد حاج رضا ایزدی

 

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور۳ حاج رضا ایزدی

 

 

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه پایانی حاج رضا ایزدی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *