مداحی شب هشتم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_هشتم_محرم
هیأت ثارالله قم
با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شعرخوانی استاد موحدیان

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه حاج عباس حیدرزاده

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. زمینه حاج عباس حیدرزاده

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. تک حاج رضا ایزدی

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. واحد حاج رضا ایزدی

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور۱ حاج رضا ایزدی

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور۲ حاج رضا ایزدی

 

 

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه پایانی حاج رضا ایزدی

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *