مداحی شب اول محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراســم عـــزادارى  شــب اول محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب اول دهه اول محرم

? شعر خوانی: موحدیان

 

مراســم عـــزادارى  شــب اول محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب اول دهه اول محرم

? شعر خوانی: توفیقیان

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب اول دهه اول محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب اول دهه اول محرم

? زمینه: حاج عباس حیدرزاده

 

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب اول دهه اول محرم

? شور: حاج عباس حیدرزاده

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *