مداحی شب دهم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب دهم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? شعر خوانی: استاد موحدیان

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? زمینه: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? نوحه: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? واحد۱: حاج رضا ایزدی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? واحد۲: حاج رضا ایزدی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? واحد۳: حاج رضا ایزدی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? شور۱: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? شور۲: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم محرم

? سرود پایانی: حاج رضا ایزدی

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *