مداحی شب دوم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى  شــب دوم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? شعر خوانی: حاج رضا ایزدی

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? زمینه: حاج عباس حیدرزاده

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? زمینه: حاج رضا ایزدی

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? واحد: حاج رضا ایزدی

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? سرود پایانی: حاج رضا ایزدی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوم محرم

? روضه پایانی: حاج رضا ایزدی

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *