احادیث نورانی درباره حضرت فاطمه زهرا(س)

احادیث نورانی درباره حضرت فاطمه(س)

1_ قال النبی(ص) : اَوَّلُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه است.(1)

2_ قال النبی(ص) : اما اِبْنَتی فاطمةُ فهی سیدةُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ‌ و الآخرینَ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: اما دخترم فاطمه پس او سرور زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است.(2)

3_ قال رسول الله(ص): مَنْ ارضی فاطمةَ فقد ارضانی و مَنْ اَسخطَ فاطمةَ فقد اسخطنی.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: هرکس فاطمه را راضی کند، مرا راضی نموده و هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین نموده است.(3)

4_ قال الامام الباقر(ع) : وُلِدَتْ فاطمةُ بنت محمدٍ(ص) بعدَ مبعثِ الرسولِ بخمسِ سنینَ و تُوَفِّیَتْ و لها ثمانَ عَشَرةَ سنةً.

امام باقر(ع) فرمود: فاطمه دختر محمد(ص) پنج سال بعد از به نبوت رسیدن پیامبر اکرم متولد شد و هیجده ساله بود که وفات کرد.(4)

5_ عن النبی(ص) قال: اِنّما سُمِّیتْ فاطمةُ البتولَ لانّها تُبْتَلَتْ مِنْ الحیضِ و النفاسِ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا فاطمه بتول نامیده شد، چرا که او از حیض و نفاس دور گردیده است.(5)

6_عن ابی جعفر(ع) عن آبائه(ع) قال: اِنّما سُمِّیَتْ فاطمةُ بنتِ محمدٍ الطاهرةَ لِطَهارَتها مِنْ کُلِّ دَنَسٍ و طهارَتِها مِنْ کُلِّ رَفَثٍ و ما رأَتْ قَطُّ یوماً حُمْرةً و لا نِفاسَاً.

امام باقر(ع) از قول پدرانشان(ع) فرمود: همانا فاطمه دختر محمد، طاهره نامیده شد، چرا که او از هر گونه پلیدی و آلودگی و نیز کلام ناپاک طاهر بود و هیچ روزی خون حیض و نفاس ندید.(6)

7_عن الامام جعفر بن محمد(ع) عن ابیه(ع) قال: اِنَّ فاطمةَ(س) کانتْ تُکَنَّی امَ ابیها.

امام صادق(ع) از قول پدرشان امام باقر(ع) فرمود: همانا فاطمه(س) به ام ابیها کنیه‌گذاری شده است.(7)

8_ قال ابو عبدالله(ع) : لِفاطمةَ(س) تِسْعَةُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمةُ‌ و الصِّدِّیقةُ و المبارکةُ و الطاهرةُ و الزکیةُ و الراضیةُ و المرضیةُ‌ و المحدثةُ و الزهراءُ.

امام صادق(ع)  فرمود: نزد خداوند متعال برای فاطمه(س) ‌نُه اسم وجود دارد: 1. فاطمه 2. صدیقه 3. مبارکه 4. طاهره 5. زکیه 6. راضیه 7. مرضیه 8. محدثه 9. زهراء.(8)

9_ قال ابو عبدالله(ع) : … اتدری ایَّ شیءٍ تفسیرُ فاطمةَ قلت: اخبرنی یا سیدی قال فُطِمَتْ مِنْ الشَّرِ.

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: آیا می‌دانی معنی و مفهوم فاطمه چیست؟ گفتم آقای من شما مرا آگاه کنید، حضرت فرمود: یعنی که از بدی‌ها دور شده است.(9)

10_عن ابی جعفر – علیه السّلام – قال: کان رسول الله (ص) اذا ارادَ السفرَ سلََّّمَ علی مَنْ اراد … .

امام باقر(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) هرگاه می‌خواستند به سفر بروند با هر کس از اهلبیت خود می‌خواستند خدا حافظی کنند، خداحافظی می‌کردند، سپس آخرین کسی که از او خداحافظی می‌کردند، فاطمه(س) بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه آغاز می‌کردند و زمانی که از سفر باز می‌گشتند اول از همه به خانه فاطمه(س) می‌رفتند.(10)

11_ قال النبی(ص) : ان فاطمةَ سَیِّدَةُ نِساءِ العالَمینَ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا فاطمه، سرور زنان عالَم است.(11)

12_ قال النبی(ص) : یا فاطمةُ اِنَّ اللهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ و یَرضی لِرِضاکِ.

پیامبر اکرم(ص) خطاب به حضرت فاطمه(س) فرمود: ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو خشمگین و با رضایت و خشنودی تو خشنود می‌شود.(12)

13_ قال النبی(ص) : اِنَّ فاطمةَ مِنّی وَ هی نُورُ عَینی و ثَمرةُ فؤادی یَسُوؤنی ما ساءَها و یَسُرُّنی ما سَرَّها.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، آنچه او را بیازارد مرا آزار می‌دهد و آنچه او را خوشحال کند مرا خوشحال می‌کند.(13)

14_قال النبی(ص) : فاطِمةُ اَعَزُّ الناسِ علیَّ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: فاطمه عزیزترین و محبوب‌ترین مردم برای من است.(14)

15_ قال النبی(ص) : اِنَّ اللهَ تعالی اِختارَ مِنْ النِساءِ اربعَ: مریمَ و آسیةَ و خدیجةَ و فاطمةَ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا خداوند متعال چهار تن از زنان را برگزید: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه را.(15)

16_ قال النبی(ص) : الحسنُ و الحسینُ خیرُ اهلِ الارضِ بَعدِی و بعدَ اَبِیهما و اُمُّهما اَفْضَلُ نِساءِ اهلِ الارض.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: حسن و حسین بعد از من و پدرشان بهترین اهل زمین‌اند و مادرشان برترین زنان اهل زمین است.(16)

17_ قال رسول الله(ص)  : فاطمةُ حوراءُ انسیةٌ‌.

پیامبر اکرم(ص)  فرمود: فاطمه حوریه‌ای انسانی است.(17)

18_ قال النبی(ص) : فاطمةُ شِجْنَةٌ مِنّی یَقْبِضُنی ما یَقْبِضُها و یَبْسطْنی ما یَبْسطُها.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: فاطمه شاخه‌ای از من است هر آنچه او را غمگین سازد، مرا غمگین می‌کند و هر آنچه او را خوشحال سازد، مرا خوشحال می‌کند.(18)

19_ قال النبی(ص) : احبُّ اهلی الیَّ فاطمةَ.

پیامبر اکرم(ص)  فرمود: محبوب ترین فرد خانواده‌ام برای من، فاطمه است.(19)

20_ عن ابی جعفر(ع) قال: ما عُبِدَ اللهُ بشیءٍ مِنْ التحمیدِ افضلَ مِنْ تسبیحِ فاطمةَ(س) و لو کانَ شیءٌ لَنَحَلَهُ رسولُ اللهِ(ص) فاطمةَ(س).

 

امام باقر(ع) فرمود: خداوند به هیچ نوع ستایشی بالاتر از تسبیح فاطمه(س) عبادت نشده است و اگر چیزی بالاتر از این بود، حتماً پیامبر اکرم(ص) آن را به فاطمه(س) می‌آموخت.(20)

21_ قال الامام الصادق(ع) : تسبیحُ فاطمةَ(س) فی کلِ یومٍ دَبْرَ کلِ صلاةٍ احبُّ‌ الیَّ مِنْ الفِ رکعةٍ فی کل یومٍ.

امام صادق(ع) فرمود: تسبیح فاطمه در هر روز بعد از نماز، نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز پسندیده‌تر است.(21)

22_ عن ابی بصیر قال: دخلت علی ابی عبد الله(ع) قال: و انَّ عندنا لَمُصْحَفَ فاطمةَ و ما یُدْریهم ما مُصْحَفُ فاطمةَ. قلتُ له: و ما مُصْحَفُ فاطمةَ؟ قال: مصحفٌ … .

ابو بصیر گوید بر حضرت صادق(ع)وارد شدم، پس از چندی سخن حضرت فرمود: همانا مصحف فاطمه(س) نزد ما است و مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست. گفتم: مصحف فاطمه چیست. حضرت فرمود: کتابی است که در آن مطالبی همانند قرآن است در حالی که (حجمش) سه برابر آن است.(22)

23_ قال الامام الصادق(ع) : لو لا انَّ اللهَ تبارک وتعالی خَلَقَ امیرَالمؤمنین لفاطمةَ(س)  ما کان لها کفْوٌ علی الارضِ مِنْ آدمَ‌ و مِنْ دونه.

امام صادق(ع) فرمود: اگر خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین را برای فاطمه(س)  نمی‌آفرید، در روی زمین، از آدم گرفته تا هر بشری بعد از او، همسری برای او نبود.(23)

24_ لمّا زَوَّجَ رسولُ الل(ص)  فاطمةَ مِنْ علیٍ(ع) اتاه ناسٌ من قریشٍ … .

زمانی که پیامبر اکرم(ص) فاطمه را به همسری علی(ع) در آورد، عده‌ای از قریش به نزد حضرت آمدند و گفتند: آیا تو فاطمه را در مقابل مهریه ای ناچیز به تزویج علی در آوردی؟ حضرت فرمود: من او را به تزویج علی در نیاوردم بلکه خداوند متعال در شب معراج در کنار درخت (سدرة المنتهی) او را به تزویج علی(ع)  در آورد.(24)

25_ عن ابی عبد الله(ع) قال: اذا کانَ یومُ القیامةِ جَمَعَ اللهُ الاولینَ و الآخِرینَ فی صعیدٍ واحدٍ فینادی منادٍ: غُضُّوا ابصارَکم و نَکِّسُوا رُؤُسَکم حتّی تَجُوزَ فاطمةُ بنتُ محمدٍ(ص)  الصراطَ.

امام صادق(ع) فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد، خداوند تمامی بشر از اولین و آخرین را در یک جا جمع می‌کند پس منادایی ندا می‌دهد: چشمانتان را ببندید و سرهایتان را پایین بیندازید تا فاطمه(س) دختر محمد(ص) از صراط بگذرد.(25)

26_ قال رسول الله(ص)  : تُحْشَرُ ‌ابنتی فاطمةُ(س) یومَ القیامةِ و معها ثیابٌ مصبوغهٌ … .

 

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دخترم فاطمه(س) در روز قیامت در حالی محشور می‌شود که همراه او پیراهنی است خونین که به یکی از ساقهای عرش آویزان است، حضرت زهراء(س) می‌گوید: ای خداوند عادل میان من و قاتل فرزندم داوری کن. پیامبر(ص) فرمود: قسم به پروردگار کعبه که خداوند برای دخترم داوری می‌کند.(26)

27_ قال النبی(ص) : اذا کانَ یومَ القیامةِ تَقْبَلُ ابنتی فاطمةُ علی ناقةٍ مِنْ‌ نُوَقِ الجنّة مُدَبجَةَ الجَنْبینِ خِطامُها مِنْ لؤلؤِ رَطْبٍ، قَوائِمُها مِنْ الزُّمردِ الاخضرِ، ذَنْبُها مِنْ المِسْک الاَذْفَرِ عَیناها یاقوتتان حمراوان.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: زمانی که قیامت فرا رسد، دخترم فاطمه سوار بر شتری از شترهای بهشت می‌آید در حالی که دو پهلوی آن شتر آراسته و نقش و نگار دار است و مهارش از لؤلؤیی نازک، پاهایش از زمرد سبز، دمش از مُشکی تیز بوی و دو چشمش از دو یاقوت قرمز است.(27)

28_ قال النبی(ص)  : یا سلمانُ مَنْ احبَّ ابنتی فهو فی الجنةِ معی و مَنْ اَبْغَضها فهو فی النارِ.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: ای سلمان هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد پس او در آتش است.(28)

29_ قال النبی(ص) : یا سلمانُ حُبُّ فاطمةَ یَنْفَعُ فی مائةِ مَوطنٍ ایسَرُ تلکَ المواطنِ: الموتُ و القبرُ و المیزانُ و المحشرُ و الصراطُ و المحاسبةُ.

پیامبر اکرم(ص)  فرمود: ای سلمان محبت فاطمه و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و محشر و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است.(29)

30_ قال رسول الله(ص) : اِنَّ فاطمةَ لتشفع یومَ القیامةِ فیمن اَحَبَّها و تَولّاها و احبَّ ذُرِّیتها و تولّاهم و یَشْفَعُها الله فیهم و یدْخلُهم الجنةَ بِش‍فاعَتها.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا فاطمه در روز قیامت برای کسی که محب و دوست دار او و فرزندانش باشد، شفاعت می‌کند و خداوند شفاعت او را در مورد این افراد می پذیرد ‌و آنها را با شفاعت او وارد بهشت می‌کند.(30)

31_ قال النبی(ص) : اِنَّها اوّلُ مَنْ یَلْحَقُنی مِنْ اهلِ بَیْتی.

پیامبراکرم(ص) فرمود: همانا او، فاطمه(س) اول کسی از اهل بیت من است که به من ملحق می‌گردد.(31)

32_عن ابی الحسن(ع) قال: اِنَّ فاطمةَ (س) صدیقةٌ شهیدةٌ.

امام کاظم(ع) فرمود: همانا فاطمه(س)  زنی بسیار راستگو بود که به شهادت رسید.(32)

33_ عن ابی عبداللهِ الحسین(ع) : لما قُبِضَتْ فاطمةُ(س) دفنَها امیرُ المومنین سِراً و عفا علی مَوضِعِ قَبرِها.

امام حسین(ع) فرمود: چون فاطمه(س) وفات کرد، امیرالمومنین(ع) او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد.(33)

34_عن الامام جعفر بن محمد(ع) عن آبائه(ع) قال: لمّا حضرَتْ فاطمةَ الوفاةُ بَکَتْ، فقالَ لها امیرالمؤمنین یا سیدتی ما یبکیکِ ؟ قالتْ: ابکی لِما تَلقی بَعدی.

امام صادق(ع) از قول پدرانشان(ع) فرمود: زمانی که حضرت فاطمه(س) در حال احتضار بودند و وفاتشان نزدیک شد، شروع به گریه کردند، امیرالمؤمنین(ع) فرمود: ای بانوی من چرا گریه می‌کنی. حضرت زهرا(س) فرمود: بر آنچه بعد از من (از رنجها و سختی ها) می‌بینی گریه می‌کنم.(34)

 

پی نوشت ها:

1_(بحار الانوار، ج 43، ص 44)

2_(تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 338)

3_(احقاق الحق، ج 10، ص 217)

4_(اصول کافی، ج 1، ص 457)

5_(احقاق الحق، ج 10، ص 45)

6_(بحار الانوار، ج 43، ص 19)

7_(بحار الانوار، ج 43، ص 16)

8_(بحار الانوار، ج 43، ص 10)

9_(بحار الانوار، ج 43، ص 10)

10_(بحار الانوار، ج 43، ص 83)

11_(بحار الانوار، ج 25، ص 360)

12_(بحار الانوار، ج 43، ص 19)

13_(بحار الانوار، ج 43، ص 24)

14_(بحار الانوار، ج 43، ص23)

15_(بحار الانوار، ج 43، ص 19)

16_(بحار الانوار، ج 43، ص 20)

17_(عوالم، ج 6، ص 9)

18_(المناقب، ج 3، ص 332)

19_(احقاق الحق، ج 10، ص 181)

20_(اصول کافی، ج 2، ص 504)

21_(مکارم الاخلاق، ص 281)

22_(اصول کافی، ج 1، ص 346)

23_(اصول کافی، ج 2، ص 480)

24_(من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 253)

25_(بحار الانوار، ج 43، ص 224)

26_(بحار الانوار، ج 43، ص 220)

27_(بحار الانوار، ج 43، ص 219)

28_(بحار الانوار، ج 27، ص 116)

29_(بحار الانوار، ج 27، ص 116)

30_(القطره من بحار مناقب النبی و العترة، ج 2، ص 189)

31_(بحار الانوار، ج 43، ص 24)

32_(اصول کافی، ج 1، ص 458)

33_(اصول کافی، ج 2، ص 356)

34_(بحار الانوار، ج 43، ص 218)

منبع:فارس

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *