احادیث درباره ماه شعبان

پيامبر صلي الله عليه و آله :ماه شعبان ، «شعبان» ناميده شد؛ زيرا روزى هاى مؤمنان در اين ماه قسمت مى شود .

امام على عليه السلام :رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است .

امام على عليه السلام :روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد .

امام صادق عليه السلام در جواب كسى كه پرسيده بود :چه عملى در ماه شعبان برتر است؟ فرمودند :
صدقه و استغفار .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *