صفر92

مجموعه سخنرانی های حضرت حجه الاسلام والمسلمین استاد میرباقری را که درماه صفرالمظفر1435 درحسینیه آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) ایراد شده را به ترتیب درلینکهای زیر بیابید. التماس دعا

 

شب اولdownload_icon        شب دومdownload_icon            شب سومdownload_icon        شب چهارمdownload_icon

 

           شب پنجمdownload_icon            شب ششمdownload_icon           شب هفتمdownload_icon

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *