شب دوم فاطمیه 1402 استاد پناهیان

آنچه پیش رو دارید دومین جلسه سخنرانی آیت الله علیرضا پناهیان است که در دهه دوم فاطمیه سال 1402 در هیأت ثارالله قم برگزار شده است.

صوت سخنرانی آبت الله پناهیان:

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *