مراسم روز چهارم محرم 1402 حیدرزاده و بیوکافی

مراســم مداحی شب چهارم محرم 1402
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده

و

حاج ابوذر بیوکافی

هیئت ثارالله قم

🎙روضه | حاج عباس حیدرزاده
🔺مراسم روز چهارم ۱۴۰۲

🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #چهارم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم
🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #چهارم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینه_زنی #تک حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #چهارم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

 

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

شور
{شکر خدا با تو ایم حسین…

🔰 هیئت ثارالله قم

 

 

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

شور
{چیکار کنم به چشم تو بیام؟

🔰 هیئت ثارالله قم

 

🎙روضه پایانی | حاج عباس حیدرزاده
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

🔰 هیئت ثارالله قم

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *