مراسم روز ششم محرم 1402 حیدرزاده و بیوکافی

مراســم مداحی شب ششم محرم 1402
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده

و

حاج ابوذر بیوکافی

🎙 #روضه_خوانی حاج عباس حیدرزاده
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

 

 

🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

 

🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینه_زنی #زمینه حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینه_زنی #شور حاج ابوذر بیوکافی
🔺 مراسم روز #ششم ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *