مراسم روز سوم محرم 1402 حیدرزاده و بیوکافی

مراســم مداحی شب سوم محرم 1402
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده

و

حاج ابوذر بیوکافی

هیئت ثارالله قم

🎙روضه | حاج عباس حیدرزاده
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

🔰 هیئت ثارالله قم

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

زمینه
{چه خوش بود زندگی در هوای تو…

🎙روضه | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

🔰 هیئت ثارالله قم

 

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

شور
{آزاده ای که کعبه عشق است کوی او…

 

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

شور
{شکر خدا با تو ایم حسین…

🔰 هیئت ثارالله قم

 

 

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

شور
{چیکار کنم به چشم تو بیام؟

🔰 هیئت ثارالله قم

 

🎙روضه پایانی | حاج عباس حیدرزاده
🔺مراسم روز سوم ۱۴۰۲

🔰 هیئت ثارالله قم

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *