مداحی مراسم روز اول محرم 1402 حیدرزاده و بیوکافی

مراســم مداحی شب دوم محرم 1402
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده

و

حاج ابوذر بیوکافی

هیئت ثارالله قم

#روضه_خوانی حاج عباس حیدرزاده
🔺 مراسم روز اول ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز دوم ۱۴۰۲

زمینه
{چه خوش بود زندگی در هوای تو…

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز دوم ۱۴۰۲

شور
{یا سید المظلوم ، یا سیدالعطشان…

🔰 هیئت ثارالله قم

🎙 #سینهزنی #سهضرب حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز اول ۱۴۰۲
🔰 هیئت ثارالله قم

🎙مداحی | حاج ابوذر بیوکافی
🔺مراسم روز دوم۱۴۰۲

شور
{یه عالمه گریه ، به روضه بدهکارم…

🔰 هیئت ثارالله قم

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *