سخنرانی مراسم روز اول محرم 1402 استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید یازدهمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در شب اول محرم 1402 استاد میرباقری در هیأت ثارالله قم (مدرسه امام کاظم علیه السلام) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

صوت روضه آیت الله میرباقری:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *