سخنرانی استاد میرباقری – شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام – 1402

آنچه پیش رو دارید سخنرانی استاد میرباقری است که در شام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در هیأت ثارالله قم برگزار شده است.

صوت سخنرانی استاد میرباقری :

صوت روضه استاد میرباقری :

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *