سخنرانی استاد میرباقری – شام شهادت امام موسی کاظم علیه السلام – 1401

آنچه پیش رو دارید سخنرانی استاد میرباقری است که در شام شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در هیأت ثارالله قم برگزار شده است.

صوت سخنرانی استاد میرباقری :

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *