شب هفتم محرم 1401 استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید هفتمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در شب هفتم محرم الحرام سال 1401 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

صوت روضه آیت الله میرباقری:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *