زیارت ناحیه مقدسه 1401 استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید جلسه زیارت ناحیه مقدسه آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در روز عاشورا محرم الحرام سال 1401 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *