شب دوازدهم محرم 1400 استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید دوازدهمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دوازدهه اول محرم الحرام سال 1400 در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شدوازده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

 

هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوازدهم دوازدهه اول محرم

روضه: آیت الله میرباقری

 

هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوازدهم دوازدهه اول محرم

روضه دوم: آیت الله میرباقری

 

 

هیئت ثارالله قم

قرائت زیارت ناحیه مقدسه استاد میرباقری
روز عاشورا ۱۴۰۰

 

هیئت ثارالله قم

مراسم شب دوازدهم دوازدهه اول محرم

روضه پایانی: آیت الله میرباقری

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *