مداحی شب پنجم محرم ۹۹ مدرسه فیضیه

مراســم عـــزادارى  شــب پنجم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج محمد عباسیان

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم دهه اول محرم

? شعر خوانی: موحدیان

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم دهه اول محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم دهه اول محرم

? سینه زنی: حاج عباس حیدرزاده

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *