شب دوم فاطمیه ۹۸ استاد پناهیان

آنچه پیش رو دارید دومین جلسه سخنرانی آیت الله علیرضا پناهیان است که در دهه دوم فاطمیه سال ۱۳۹۸در هیأت ثارالله قم برگزار شده است.

صوت سخنرانی آبت الله پناهیان:

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *