مداحی شب دهم محرم ۹۸ مدرسه فیضیه

مراســم عـــزادارى شــب دهم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج محمد عباسیان

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? شعر خوانی: موحدیان

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? سینه زنی: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? سینه زنی: حاج محمد عباسیان

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? سینه زنی: سید احسان سرکشیکیان

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *