مداحی شب چهارم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_چهارم_محرم
هیأت ثارالله قم
با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی
پنجشـــــــــنبه ۲۲ شهـــــــــــــــریور

 

 

مراســم عـــزادارى شــب چهارم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? شعر خوانی: توفیقیان

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? زمینه: حاج عباس حیدرزاده

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? واحد حاج رضا ایزدی شب چهارم

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? شور حاج رضا ایزدی

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? شور۲حاج رضا ایزدی

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? شور ۳حاج رضا ایزدی

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب چهارم دهه اول محرم

? روضه پایانی: حاج رضا ایزدی

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *