مداحی شب هفتم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_هفتم_محرم
هیأت ثارالله قم
با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شعرخوانی استاد موحدیان

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شعرخوانی عباس توفیقی

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه حاج عباس حیدرزاده

 

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. زمینه حاج عباس حیدرزاده

 

 

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. واحد حاج رضا ایزدی

 

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور۱ حاج رضا ایزدی

 
 

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. شور۲ حاج رضا ایزدی

 

 

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ثارالله قم. روضه پایانی حاج رضا ایزدی

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *