برنامه دهه اول محرم هیئت ثارالله قم

?حی علی العزا..

▪️مراسم عزاداری دهه اول محرم
هیئت ثارالله قم

سخنران: استادمیرباقری

با مداحی:
حاج عباس حیدرزاده
حاج رضاایزدی

از شب‌اول‌ تاشب‌ دوازدهم محرم‌الحرام از ساعت۲۰:۳۰
مدرسه مبارکه فیضیه

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *