مداحی شب پنجم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى  شــب پنجم محرم
هیـأت ثارالله قم
با سخنرانی استاد میرباقری
و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? شعر خوانی: استاد موحدیان

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? روضه: حاج عباس حیدرزاده

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? زمینه: حاج رضا ایزدی

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? واحد۱: حاج رضا ایزدی

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? واحد۲: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? واحد۳: حاج رضا ایزدی

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? تک: حاج رضا ایزدی

 

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب پنجم محرم

? شور: حاج رضا ایزدی

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *