دهه سوم صفر سخنرانی استاد میرباقری – شب چهارم

آنچه پیش رو دارید شب چهارم جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه سوم صقر سال ۹۵ در هیأت ثارالله قم  در حسینیه آیت الله العظمی مرعشی نجفی ره برگزار شده است.

dl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *