نظریه هایی در مورد حروف مقطعه

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 1 سوره بقره:

الَّمَّ

الف لام ميم

نكته ها:
O درباره ى حروف مقطّعه ، اقوال مختلفى گفته شده است ، از جمله :

1 قرآن ، معجزه ى الهى از همين حروف الفبا تاءليف يافته كه در اختيار همه است ، اگر مى توانيد شما نيز از اين حروف ، كلام معجزه آميز بياوريد.

2 اين حروف ، نام همان سوره اى است كه در ابتدايش ‍ آمده است .

3 اين حروف ، اشاره به اسم اعظم الهى دارد.(تفسير نورالثقلين )

4 اين حروف ، نوعى سوگند و قسم الهى است .(بحار، ج 88، ص 7)

5 اين حروف ، از اسرار بين خداوند و پيامبر است .(بحار، ج 89، ص 384) ومطابق بعضى روايات رموزى است كه كسى جز خداوند نمى داند.(تفسير مجمع البيان)

امّا شايد بهترين نظر همان وجه اوّل باشد. زيرا در ميان صد و چهارده سوره قرآن ، كه 29 سوره آن با حروف مقطّعه شروع مى شود، در بيست و چهار مورد بعد از اين حروف ، سخن از قرآن و معجزه بودن آن است . چنانكه در اين سوره به دنبال (الم )، (ذلك الكتاب ) آمده و به عظمت قرآن اشاره شده است .

در آغاز سوره شورى نيز حروف مقطّعه ى (حم عسق ) آمده است كه بعد از آن مى فرمايد: (كذلك يُوحى اليك والى الّذين مِن قبلك اللّه العزيزُ الحكيم ) خداوندِ عزيز و حكيم ، اين چنين بر تو و پيامبران پيش از تو وحى مى كند. يعنى وحى خداوند نيز با استفاده از همين حروف است . حروفى كه در دسترس همه افراد بشرى است . البتّه خداوند با اين حروف ، كتابى نازل كرده كه معجزه است . آيا انسان نيز مى تواند چنين كتابى فراهم كند؟!

آرى ، خداوند از حروف الفبا، كتاب معجزه نازل مى كند، همچنان كه از دل خاك صدها نوع ميوه و گل و گياه مى آفريند و انسان مى سازد. ولى نهايتِ هنر مردم اين است كه از خاك و گل ، خشت و آجر بسازند!
منبع: تفسير نور / حجة الاسلام محسن قرائتى / تفسير ذيل آيه 1 سوره بقره

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *