تفسير آياتي از سوره حمد از زبان پیامبر(ص)

در تفسير نمونه ج 1 در آخر تفسير سوره ي حمد حديثي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است،

رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايند: خداوند چنين فرموده است:

« فاتحة الكتاب ( سوره حمد) را بين خود و بنده ام تقسيم نموده ام، نيمي از آن مربوط به من است و نيم ديگر از آن بنده ام:

هرگاه بنده بگويد:

«بسم الله الرحمن الرحيم» : ( بنام خداوند رحمن و رحيم).

خداوند مي فرمايد: بنده ام(كارهاي خويش را ) بنام من شروع كرد، بر من لازم است كه آنها را به اتمام برسانم و در جميع احوال آنرا پربركت سازم.

و هنگاميكه بنده بگويد:

«الحمدلله رب العالمين» : ( ستايش مخصوص آفريدگار و پروردگار جهانيان است) .

خداوند مي فرمايد: بنده ام مرا ستايش كرد، او دانست كه نعمتهايش همه از جانب من است و بلاها را من با قدرت خويش از او دفع كردم، من هم شما ( ملائكه) را گواه مي دارم كه علاوه بر نعمتهاي اين جهان ، نعمت هاي آن جهان را نيز به او ارزاني دارمو همانطور كه بلاهاي اين جهان را از او دفع نمودم، بلاهاي جهان ديگر را نيز از او دفع خواهم كرد.

و زمانيكه بنده بگويد: « الرحمن الرحيم»

خدا مي فرمايد: بنده ام گواهي داد كه من رحمن و رحيمم، شما را گواه مي گيرم كه رحمت فراواني به او عطا كنم، و از عطاهاي خود سهم مهمي به او خواهم داد.

و هرگاه بگويد: « مالك يوم الدين»  ( مالك روز رستاخيز ) .

خدا مي فرمايد: شما را گواه مي گيرم همان طور كه او اعتراف به مالكيت من در روز رستاخيز نمود منهم در آن روز حساب بر او آسان مي گيرم، و كارهاي نيك او را مي پذيرم و از كردار بد او صرفنظر م يكنم.

و هنگاميكه از روي صدق و راستي مي گويد: «اياك نعبد» : ( تنها تو را پرستش ميكنيم) .

خدا مي فرمايد: بنده ام راست گفت، او تنها مرا پرستش كرد، شما را نيز گواه مي گيرم به عبادت او پاداشي عطا كنم كه هركس مخالف اوست به حال او غبطه خورد.

و هرگاه گويد: « و اياك نستعين» : ( و از تو ياري مي طلبيم)

خداوند مي فرمايد: بنده ام از من ياري طلبيد و به من پناه آورد، شما را گواه م يگيرم كه وي را در كارهايش ياري كنم و در مشكلات و شدائد فريادرس او باشم و در هنگام سختي و تنگدستي دستگير او گردم.

و زمانيكه مي گويد: « اهدنا الصراط المستقيم» : ( ما را به راه راست هدايت فرما ).

خداوند مي فرمايد: درخواست او پذيرفته شد و هرچه بخواهد پذيرفته است، من خواسته او را اجابت كردم و هرچه آرزو كند به او عطا خواهم كرد و از هرچه وحشت داشته باشد وحشت او را برطرف كرده ،‌به او امنيت خواهم بخشيد.»

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *