ثبت نام وآغاز به کار خدام جدید

خدام جدید پس از جلسه معارفه وتوجیهی به واحدهای مربوطه معرفی شدند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *