ثبت نام خدام

عزیزانی که مایلند خادم هیئت باشند می توانند بامراجعه به روابط عمومی و یا فرستادن نام و شماره تلفن خود به ایمیل هیئت ثارالله قم (info@sarallahqom.ir) ثبت نام نمایند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *