آماده سازی مدرسه مبارکه فیضیه

درآخرین جمعه ماه ذی الحجه ، اعضاء واحد جوانان  درفضایی باصفا وشورانگیز ، با سیاهپوش کردن مدرسه مبارکه فیضیه وانجام تمهیدات لازم این مدرسه مبارکه را برای اقامه عزای عاشورائیان آماده کردند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *